vissza a térképhez >
bejelentkezés regisztráció

 

  

A templomi esküvő


Az egyházi esküvő sokak számára csupán az esküvő egyik "díszlete", a templomi dekoráció pompájával, az esemény méltóságával, hagyományaival. Azonban az egyházi esküvő sokkal több ennél. A hívők számára szent dolog Isten színe előtt örök szövetségre lépni, életre szóló fogadalmat kötni. A másik fél nyílt színű vállalása ez az esemény. A hűség és szeretet fogadalma a Teremtő és a vendégsereg előtt. Ezekkel a gondolatokkal azonosulnunk kell, ha templomi esküvőről döntünk.

     

Egyházanként más-más szertartással találkozunk. Ebben szeretnénk némi eligazitást adni. Azonban a helyi szokásokról érdemes felvilágosítást kérni az eskető lelkésztől. Az egyéni kéréseket is vele kell egyeztetni.

Katolikus esküvő

Abban az esetben, ha mind a menyasszony, mind a vőlegény katolikus, egyikük lakhelye szerinti plébániához kell fordulniuk óhajukkal, és ha másként nem döntenek, az esküvőt is ott kell megtartaniuk. Amennyiben azonban egy másik, számukra valamilyen okból kedves templomban szeretnének összeházasodni, külön kérelemmel kell élniük.
Katolikus esketés esetén a pároknak ún. jegyesoktatásra kell járniuk, mely során a pap jobban megismerheti személyiségüket, érzéseiket és így eldöntheti, hogy megérettek-e a házasságra, tisztában vannak-e a keresztény házasság követelményeivel és készen állnak-e, hogy ezek szellemében éljék mindennapi életüket.


Az esküvői szertartás során a házasulandók az eskető pap kérdéseire válaszolnak, majd esküvel erősítik meg ígéretüket. A pár ezután a megáldott gyűrűket egymás ujjára húzza, majd a pap és a násznép Isten áldását kéri a házastársak életére. A szertartás után az ifjú pár a pap vezetésével lép ki a templomból.

Szükséges okiratok:

fél évnél nem régebben kiállított keresztelőlevél
személyigazolvány
bérmálási bizonyítvány


A templomi esküvő méltósága és ünnepélyessége vitathatatlan. A templom dekorációja, megkomponált eseményei emelik az ünnepi hangulatot.

A bevonulás általában orgonaszóra történik. A menyasszonyt vezetheti édesapja, a vőlegényt édesanyja, majd az oltárnál helyezik gyermekeik kezét egymásra. Szép gesztus, amely jelzi a szülői felelősség végét, a közös életút megkezdését. Az ifjú pár vonulhat együtt is. Ünnepélyes látvány a koszorúslányok kísérete, vagy sorfala. Kedves dolog ha kisgyermek viszi a pár  mögött vagy előtt egy gyűrűpárnán az esküvő jelképeit, a karikagyűrűket. Régi szép szokás, amikor az oltárhoz vezető utat rózsaszirmokkal hintik be. A legszebb, ha kislányok kosárkából szórják az ifjú pár előtt. Az alkalmat egy gyönyörű énekszóló vagy hangszerjáték teheti meghittebbé.

A közös út kezdetének szép jelképe a gyertyagyújtás. A vőlegény és a menyasszony saját gyertyájukkal meggyújtják az oltáron lévőt, kifejezve ezzel egységüket.

A templomi esküvő lényege az Isten előtt kötött szövetség, a lelkész által elmondott áldáskérés, és minden egyéb szimbólum hozzájárul az esküvő ünnepélyességéhez, méltóságához.


Református esküvő

Református esketés, azaz a házasságot megáldó istentisztelet esetén a párok esküvői fogadalmukat a lelkipásztor igehirdetésének elhangzását követően, az ő szavait ismételve mondják el. Mivel a református vallás szerint a pár már nem, mint vőlegény és menyasszony, hanem, mint férj és feleség érkezik a templomba, valójában nem házasságkötésről, hanem annak megáldásáról van szó.
A református egyházi szertartáshoz a felek egyikének mindenképpen reformátusnak kell lennie.
A pároknak református esküvő esetén szintén ún. jegyesoktatáson kell részt venniük, ahol a papnak lehetősége nyílik a hozzá fordulók megismerésére. A házasulandóknak, miután kiválasztották, hogy melyik templomban szeretnének áldást kérni házasságkötésükre, ahhoz az egyházközséghez kell bejelentkezniük, melyhez a templom tartozik. Ezt már három-négy héttel az esküvő előtt meg kell tenniük.

Szükséges okiratok:

házassági anyakönyvi kivonat
személyigazolvány

A templomi esküvő méltósága és ünnepélyessége vitathatatlan. A templom dekorációja, megkomponált eseményei emelik az ünnepi hangulatot.

A bevonulás általában orgonaszóra történik. A menyasszonyt vezetheti édesapja, a vőlegényt édesanyja, majd az oltárnál helyezik gyermekeik kezét egymásra. Szép gesztus, amely jelzi a szülői felelősség végét, a közös életút megkezdését. Az ifjú pár vonulhat együtt is. Ünnepélyes látvány a koszorúslányok kísérete, vagy sorfala. Kedves dolog ha kisgyermek viszi a pár  mögött vagy előtt egy gyűrűpárnán az esküvő jelképeit, a karikagyűrűket. Régi szép szokás, amikor az oltárhoz vezető utat rózsaszirmokkal hintik be. A legszebb, ha kislányok kosárkából szórják az ifjú pár előtt. Az alkalmat egy gyönyörű énekszóló vagy hangszerjáték teheti meghittebbé.

A közös út kezdetének szép jelképe a gyertyagyújtás. A vőlegény és a menyasszony saját gyertyájukkal meggyújtják az oltáron lévőt, kifejezve ezzel egységüket.

A templomi esküvő lényege az Isten előtt kötött szövetség, a lelkész által elmondott áldáskérés, és minden egyéb szimbólum hozzájárul az esküvő ünnepélyességéhez, méltóságához.

Evangélikus esküvő

Az evangélikus szertartás során a házasulandók a tanúkkal együtt bevonulnak a templomba, és az oltár elé állnak, mégpedig úgy, hogy mindig a férfi álljon jobbról. Ezt követi a lelkész prédikációja, majd maga az esketés. Az eskütételhez a menyasszony és a vőlegény az oltárhoz térdel, és jobb kezüket egymásnak nyújtva felváltva mondják el fogadalmaikat. A szertartás a házasság megáldásával ér véget.

Zsidó esküvő

Zsidó esküvőt kizárólag két zsidó vallású személy tarthat. Az esketés a rabbi vezetésével, két, természetesen zsidó vallású tanú jelenlétében, a szabadtéren felállított baldachin alatt zajlik. A szertartás során a menyasszony hétszer körbejárja leendő férjét, elhangzik két áldás egy serleg bor felett, majd a férj karikagyűrűt húz arája ujjára. Ezek után mindkettőjüknek inniuk kell a megáldott borból, miután a serleget újra töltik, mely felett a házasságlevél felolvasása, valamint annak két tanú általi hitelesítése után hét áldás hangzik el. A szertartás végén újra isznak a borból, majd a vőlegény lábával darabokra tör egy üvegpoharat. Mivel a szertartás napján a pár se nem ehetett, se nem ihatott, immáron, mint férj és feleség egy külön teremben fogyaszthatják el első közös étküket. A zsidó hagyományban a menyegző nemcsak férfi és nő kapcsolata, hanem egyúttal Izrael és az Örökkévaló szövetségének egyik jelképe is.

Evangéliumi egyházak esküvője

Evangéliumi egyházak közé soroljuk a baptista, pünkösdi, methodista, szabad keresztény, hit gyülekezete és a hozzájuk hasonló közösségeket. Ezek az egyházak tagjaikat "menyegző" keretén belül adják össze. Az igehirdetést a helyi, vagy a meghívott lelkipásztor végzi. Az igehirdetés után az ifjú párra imádságban kéri Isten áldását a lelkész. A szertartás kiegészül a családtagok, barátok köszöntéseivel, jókívánságaival és  zenei betétekkel.

Amennyiben a menyasszony és a vőlegény különböző felekezetű, el kell dönteniük, melyik imaházban szeretnék megtartani menyegzőjüket, és kérésüket meg kell beszélni mind a helyi, mind a meghívott lelkésszel. Az esketést ebben az esetben bármelyik lelkipásztor, vagy akár mindkettő felváltva elvégezheti. Az igehirdetés szolgálatát és az áldást kérő imádságot a két lelkipásztor általában felváltva végzi.

Ehhez a linkhez még nem írt senki véleményt. Legyél Te az első!

Vélemény hozzáadásához be kell jelentkezned!