vissza a térképhez >
bejelentkezés regisztráció

Bejelentkezés az anyakönyvvezetőnél


A magyar jog alapján a házasságkötés csak az anyakönyvezető előtt lehet érvényes, tehát az egyházi szertartás önmagában nem elegendő.
Egy másik sarokpont, hogy hazánkban - a legtöbb ország gyakorlatával összhangban - csak különneműek köthetnek házasságot. A házasságkötés elhatározása után azon a településen dolgozó anyakönyvezetőt kell felkeresni, ahol a felek házasságot kívánnak kötni. A házasulandók együttesen felkeresik az anyakönyvvezetőt, és megtehetik a házasságkötésre irányuló nyilatkozatot. A házasságkötés helyét ez a bejelentés fogja meghatározni.
A bejelentkezés után az anyakönyvezető csak jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatja meg a közreműködését.
Bejelentkezéskor az anyakönyvezető tájékoztatni köteles a feleket, hogy mik a házasságkötés törvényi feltételei, és milyen okiratokat kell beszerezniük ehhez, továbbá a házasulandók által benyújtott dokumentumok és nyilatkozataik alapján kiállítja a házasság bejelentéséről szóló jegyzőkönyvet.

Határidők

A tervezett időponttól minimum 30 nappal, maximum 6 hónappal előtte lehet. (Kivételes esetekben a jegyző adhat ki engedélyt a határidő túllépése esetén. Erre az indokolt kérelmet az illetékes anyakönyvvezetőnél kell leadni.)

 Benyújtandó dokumentumok

Jó, ha előre gondolkodunk és mihamarabb beszerezzük az alábbi iratokat:


1. Mindkét fél egyedülálló illetve magyar állampolgár:

személyi igazolvány 
születési anyakönyvi kivonat
a lakóhely szerint illetékes önkormányzat által kiállított, családi állapotra vonatkozón igazolás. (Ez utóbbi  igazolástól gyakran eltekint a hivatal, és megelégszik azzal, ha bejelentkezéskor a felek büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkoznak családi állapotukról.)


2. Valamelyik fél/a felek elvált/ak:
az alap iratokon kívül szükséges:
a jogerős válást kimondó igazolás, vagy olyan házassági anyakönyvi kivonat, melyben záradékolják a válás tényét.


3. Valamelyik fél/a felek özvegy/ek:
az alap iratokon kívül szükséges:
az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat.


4. Amennyiben magyar állampolgárok vagyunk, de állandó lakcímünk külföldre van bejegyezve, a személyi igazolvány helyett érvényes magyar útlevélre lesz szükségünk.


5. Ha leendő házastársunk külföldi állampolgár:
érvényes útlevél, vagy letelepedési engedély
születési anyakönyvi kivonat hitelesített, magyar fordítása,
♥ igazolást, mely bizonyítja, hogy az illető hazája hatályos törvényei szerint megházasodhat.

6. Ha magyar állampolgárok vagyunk, de külföldön házasodunk:
a lakóhelyünk szerint illetékes anyakönyvi hivatal családi állapotunkra vonatkozó igazolása
a születési anyakönyvi kivonatunk lefordítatva és hitelesítve az adott ország nyelvére, ahol házasságot kívánunk kötni.
Később a házasságunkat Magyarországon is anyakönyveztetnünk kell!

Ki lehet tanú?

Ha az iratokat beszereztük, más teendőnk nem is marad, mint eldönteni, hogy kiket kérünk fel tanúnak, valamint párunkkal együtt eldönteni, hogy milyen nevet kívánunk viselni az esküvő után. Tanú hazánkban bárki lehet, aki nagykorú, cselekvőképes és bármilyen érvényes igazolvánnyal rendelkezik.
Ha külföldi állampolgárt kérünk fel tanúnak, neki az útlevelét kell bemutatnia; valamint ha nem beszél magyarul, tolmácsot nekünk kell biztosítanunk! (Figyelem! Hivatalos tolmácsra lesz szükségünk, nem elég, ha egy rokon fordít!!!)

A házasságkötés akadályai

A házasságkötés akadályait olyan, jogszabály által meghatározott körülmények jelentik, amelyek fennállása esetén nem lehet érvényesen házasságot kötni, illetve a bíróság érvénytelenítheti a már megkötött frigyet. (lásd: részletesen a házasságról, a családról és a gyámságról szóló törvényt (1952. évi IV. tv., a továbbiakban: Csjt.)

A házasságkötés időpontja

Amennyiben az előző pontokban foglaltaknak eleget tettünk, az anyakönyvvezető kitűzi a házasságkötés időpontját, a házasságkötési szándék bejelentését követő 30 napon túli időpontra. Ennél hamarabb csak a jegyző felmentése esetén lehet házasságot kötni.
Ha valószínűsíthető, hogy a házasulók bármelyike előreláthatólag rövid időn belül meghal, a házasulók nyilatkozata a házasságkötés összes törvényes feltételeinek igazolását pótolja, és a házasság a bejelentés után nyomban megköthető, tehát nincs 30 napos korlátozás.


Költségek


Az anyakönyvvezetői eljárásnak (beleértve a házassági anyakönyvi kivonat kiadását is) semmiféle anyagi vonzata nincs. Az anyakönyvezető irodájában lezajlott házasságkötésért sem kell fizetni, viszont ha ünnepélyes szertartást akarnak a házasulandók, az önkormányzatonként eltérő mértékű, és a ceremónia külsőségeitől függő összegbe kerül.

A polgármesteri hivatalok eltérő mértékben szabályozzák a külső szertartások költségeit. Így egyéb költségekre is számítani lehet. (pl: anyakönyvvezető taxiköltsége, biztonsági őr, hangosítás, stb.)


A házasságkötés

A házasságkötés nyilvánosan, két tanú jelenlétében történik, olyan helyszínen, amelyet az anyakönyvvezető megfelelőnek tart (egyre divatosabb a parkokban, éttermekben és egyéb, a polgármesteri hivatal épületén kívüli helyeken lebonyolított egybekelés). A házasulandóknak a házassági nyilatkozat megtételekor azonos helyiségben, ugyanazon anyakönyvvezető előtt és egy időben kell jelen lenniük, ha bármelyik feltétel nem teljesül, a házasság érvénytelen .
Az anyakönyvvezető a házasságkötést a házassági anyakönyvbe bejegyzi, illetve házassági anyakönyvi kivonatot állít ki, amelyet a házastársak közvetlenül a házasságkötés után megkapnak

Kérelem házasságkötés engedélyezésére hivatali helyiségen kívül:

Házasságkötés helye szerint illetékes polgármesteri hivatal jegyzője részére benyújtható kérelem a házasság hivatali helyiségen kívüli megkötésének engedélyezésére.


Forrás:

A polgári szertartás lehetséges helyszínei


Anyakönyvi hivatalok Budapesten: Címek és szolgáltatások listája

Külső helyszínek Szerelempark ajánlatai

 

 

   

Ehhez a linkhez még nem írt senki véleményt. Legyél Te az első!

Vélemény hozzáadásához be kell jelentkezned!